Technika

ZGŁOŚ USZKODZENIE LUB UTRATĘ KARTY

W zgłoszeniu należy zamieścić następujące dane: 

  • PESEL lub NIP (kierowcy/technika/właściciela przedsiębiorstwa),
  • Imię i Nazwisko,
  • Nazwę firmy, w której jesteś zatrudniony,
  • Nr karty (obowiązkowo w przypadku karty uszkodzonej),
  • Podaj nr faxu, na który chcesz otrzymać od nas Zaświadczenie na kontynuację jazdy i na zjazd do bazy lub Zaświadczenie o zgłoszeniu uszkodzenia lub utraty karty oraz w zgłoszeniu proszę wyraźnie napisać, które zaświadczenie jest potrzebne,
  • Nr telefonu kontaktowego.

Zgodnie z art. 29 ust. 5  Rozporządzenia rady Paramentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014  „kierowca może kontynuować jazdę bez karty kierowcy w maksymalnym okresie 15 dni kalendarzowych lub w okresie dłuższym, jeśli konieczne jest odstawienie pojazdu do jego bazy, pod warunkiem, że może on udowodnić niemożność przedstawienia lub użycia karty podczas tego okresu.” W tym celu konieczne jest uzyskanie od wystawcy karty odpowiedniego Zaświadczenia umożliwiającego kontynuację jazdy bez karty. PWPW S.A. wystawia takie zaświadczenia na prośbę zamieszczoną w zgłoszeniu o zagubieniu/kradzieży/uszkodzeniu karty. W przypadku uszkodzenia karty innego niż uszkodzenie mechaniczne należy złożyć reklamację zgodnie z procedurą.