Przepisy

OZPTD protestuje do Minister Rodziny Pracy i Polityki Socjalnej

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego protestuje do Minister Rodziny Pracy i Polityki Socjalnej przeciwko praktykom ZUS, który wprowadza nowe niewspółmiernie uciążliwe bariery administracyjne uniemożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców transportu drogowego.

Pamiętaj by zgłosić cysternę do paliw!

Przypominamy, że w dniu 7 czerwca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności.

Ostrzeżenie MF: oleje smarowe to też ADR

Ministerstwo Finansów ostrzega przed przewozem tzw. olejów smarowych (różna nazwa handlowa) klasyfikowanych do kodów CN od 27101971 do 27101999, przemieszczanych przez obszar RP w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych i w obrocie krajowym, z użyciem cystern samochodowych oraz zbiorników z tworzyw sztucznych o pojemności 1000 l (tzw. mauzerów), przewożonych na naczepach samochodowych bez oznakowania znormalizowanymi tablicami ADR.

MiLoG: od 1 lipca 2017 r. zgłoszenie tylko online

Zgłaszanie delegowania pracownika do pracy w Niemczech za pośrednictwem faksu możliwe będzie tylko do 30 czerwca 2017 r.

Propozycje Pakietu Mobilności: szczegóły projektu

31 maja 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt Pakietu Mobilności. Przepisy w nim zawarte stanowią poważne zagrożenie dla przyszłości branży w Polsce i prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych w wielu innych krajach Unii Europejskiej.

18 kwietnia 2017 r. wejdzie w życie ustawa o monitorowaniu przewozów

3 kwietnia ustawa o systemie monitorowania drogowych przewozów towarów została opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Ustawa wejdzie w życie 18 kwietnia 2017 r. od 01.05.2017 zaczną obowiązywać kary dla uczestników przewozu!

Prezydent podpisał ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

03-04-2017
31 marca 2017 r. prezydent podpisał ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 21-32, art. 34 i art. 35 pkt 2, które są związane z nakładaniem kar administracyjnych oraz wymierzeniem kary grzywny. Przepisy te mają wejść w życie z dniem 1 maja 2017 r.

Kodeks karny zaostrzony. Zmiany też w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

27-03-2017
W Sejmie odbyło się trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z wnioskiem zawartym w Sprawozdaniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk 1343) - posłowie uchwalili projekt. Projekt uchwalono. Wejdzie w życie po upływie 14. dni od dnia publikacji. Oznacza to, że nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać jeszcze w pierwszej połowie roku.

Strony