Przepisy

Czechy - delegowanie w transporcie

Republika Czeska z dniem 1 kwietnia 2017 r.  wprowadziła przepisy ustawy 93/20017 będącej transpozycja dyrektywy Rady 2014/67 / UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71 / WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej poprzez system wymiany informacji na rynku wewnętrznym.

PE o zmianach w przepisach czasu jazdy i odpoczynku

Po opublikowaniu przez Komisję Europejską w maju br. tzw. Pakietu Mobilności, prace nad propozycjami nowych aktów prawnych rozpoczął Parlament Europejski. Zgodnie z harmonogramem najbliższe tygodnie poświęcone zostaną na konsultacje poselskie z przedstawicielami środowisk związanych z sektorem transportu drogowego, a ich celem ma być wypracowanie rekomendacji do przygotowywanego stanowiska Parlamentu wobec propozycji KE.

Strefy ekologiczne Niemcy

Strefa ekologiczna tzw. Umweltzone jest to obszar w promieniu kilku kilometrów od ścisłego centrum miasta. Od stycznia 2008 roku w większości niemieckich miast wprowadzono Umweltzone, do których wjazd jest możliwy wyłącznie dla samochodów posiadających nalepkę ekologiczną. Do takich miast należą między innymi Berlin, Dortmund czy Frankfurt. Od stycznia 2010 liczba miast sukcesywnie się zwiększa. Łącznie w Niemczech jest ponad 50 miast ze strefami ekologicznymi.

Strefy ekologiczne Austria

DEKRA Polska wydaje nalepki umożliwiające wjazd do stref ekologicznych na terenie Austrii dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5t.

Druki A1 dla obcokrajowców - wyjaśnienia ZUS

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zasad wydawania przez oddziały ZUS zaświadczeń A1 dla obcokrajowców zatrudnionych w charakterze kierowców transportu międzynarodowego, Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce pismem z 18 lipca 2017 roku,  zwrócił się do Prezes ZUS z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. 

System monitoringu cystern ruszy za kilka miesięcy

W ciągu kilku miesięcy powinien zostać wprowadzony system monitoringu transportu paliwa za pomocą GPS - powiedział wiceminister finansów Marian Banaś.

Umowa ADR 2017 i instrukcje pisemne w pojeździe

04-08-2017
Do ZMPD dochodzą informacje, że przewoźnicy otrzymują kary za brak w pojazdach odpowiednich instrukcji pisemnych zgodnych z ADR. Gdy przewożone są towary podlegające pod te przepisy, wówczas
w określonych przypadkach taka instrukcja musi znajdować się  w pojeździe.

Rząd przyjął projekt ustawy o monitorowaniu przewozów - GPS w pojazdach

02-08-2017
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania  drogowego przewozu towarów, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Znowelizowana ustawa wprowadza nowe środki techniczne służące monitorowaniu przewozu towarów: lokalizator (telekomunikacyjne urządzenie końcowe wykorzystujące technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych wraz z aplikacją nieodpłatnie udostępnianą przez Krajową Administrację Skarbową do zainstalowania na smartfonie lub tablecie) i zewnętrzny system lokalizacji GPS (gromadzący dane geolokalizacyjne środka transportu przekazywane z zainstalowanego w nim  urządzenia wykorzystującego pozycjonowanie satelitarne i transmisję danych).

Strony