Przepisy

Informacja o ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach - Prezydent podpisał w dniu 25 lipca 2018 roku

Celem ustawy jest dostosowanie krajowych aktów prawnych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, zwanego dalej „rozporządzeniem 165/2014”.

Wymiary pojazdów - Warunki techniczne – uwaga zmiany! PRZYPOMNIENIE!

Przypominamy o zmianach wprowadzonych w życie przez znowelizowane rozporządzenie określające warunki techniczne pojazdów i ich obowiązkowe wyposażenie. Warte podkreślenia jest wprowadzenie wyjątków dotyczących przekroczenia maksymalnej długości oraz dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów członowych poruszających się po europejskich drogach, ale wyłącznie w odniesieniu do środków realizujących operacje transportu intermodalnego. UE promuje ten rodzaj transportu, zwłaszcza w kontekście ochrony środowiska naturalnego.

A1 wydawane na podstawie certyfikatu rezydencji podatkowej

12-05-2018

Wprowadzone przez ZUS od 2 maja 2018 r. uproszczenia w zasadach wydawania zaświadczenia A1 dla kierowców - obywateli państw trzecich opierają się głównie na spełnieniu określonych warunków, a nie na każdorazowym badaniu przez ten organ tzw. ośrodka interesów życiowych pracownika.

Dania: 25 godzin parkowania, potem kara

12.06.2018

Duńską Dyrekcję Dróg (Danish Road Directorate)  informuje, że od 1 lipca 2018 r. na terytorium Danii będą obowiązywać ograniczenia czasu korzystania z parkingów dla samochodów ciężarowych (dopuszczalny będzie maksymalnie 25 godzinny postój pojazdu na parkingach zlokalizowanych w ramach krajowej sieci dróg i autostrad).

Sejm uchwalił zmiany w Ustawie o transporcie drogowym! Ważne zmiany dla osób zarządzajacych!

08.06.2018

6 czerwca 2018 r. Sejm uchwalił zmiany w Ustawie o transporcie drogowym oraz nową Ustawę o tachografach. W związku z tym już niedługo kary nakładane na polskich przewoźników podczas kontroli drogowej wzrosną do 12 tys. złotych. Pojawią się także nowe sankcje m.in. za przekraczanie czasu pracy w porze nocnej i błędy w obsłudze tachografu.

Włochy: sankcje za odpoczynek w kabinie

11-05-2018

Włochy rozpoczynają egzekwowanie decyzji TSUE o zakazie regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie (45 godzin).

Wielka Brytania: proste zasady bezpiecznych przewozów

Wykonujesz przewozy do Wielkiej Brytanii? Zwracaj uwagę na zagrożenia i uwarunkowania dla transportów w tej relacji
 ZMPD  razem z Home Office i Ambasadą Brytyjską w Polsce przypominają kierowcom i przewoźnikom o prostych zasadach, które poprawią ich bezpieczeństwo w czasie wykonywania przewozów do/z Wielkiej Brytanii.

RODO ochrona danych osobowych w firmie transportowej

Już od 25 maja 2018 roku będzie obowiązywało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – RODO. Rozporządzenie to rozszerza prawa osób fizycznych co do ochrony ich danych osobowych oraz precyzuje zadania administratorów danych (również firm transportowych) w zakresie właściwego zapewnienia tej ochrony.

Strony