Przepisy

Kary za ADR od 1 stycznia 2017 r bezprawne!

Po raz kolejny w Polsce mamy sytuację dotyczacą zaniedbania polegającego na nieogłoszeniu w dzienniku urzędowym zamian które zostały wprowadzone w 2017 roku.  Kary związane z przewozem towarów niebezpiecznych po 1 stycznia 2017 r nie mają podstawy prawnej! Zapraszamy wszystkich, którzy otrzymali decyzje administracyjne związane z przewozem towarów niebezpiecznych po 1 stycznia 2017 roku do kontaktu.

Przewóz drewna dłużycowego ciąg dalszy problemów ?

27-02-2017
W dniu 23 lutego br. w Ministerstwie Transportu i Budownictwa odbyło się spotkanie w sprawie zasad przewozu drewna dłużycowego. W spotkaniu udział wzięli Przewodniczący Związku Piotr Litwiński, Wiceprzewodniczący Andrzej Olechnicki Dyrektor Generalny Andrzej Bogdanowicz oraz członkowie Związku – przedstawiciele producenta przyczep samosterujących Panowie Rajmund Mikulski oraz Damian Osuch. Liczną stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele innych organizacji zrzeszających przewoźników drogowych

Holandia: płaca minimalna w transporcie

styczeń 2017
Z dniem 1 stycznia 2017r. operacje transportu międzynarodowego (z wyłączeniem tranzytu) oraz kabotaż zostały  objęte prawem holenderskim dotyczącym płacy minimalnej. Wymóg płacy minimalnej nie ma zastosowania jedynie w  przypadku samozatrudnienia, pod warunkiem udowodnienia przez kierowcę, że jest właścicielem pojazdu, który prowadzi.
Płaca uzależniona jest od tygodniowego wymiaru pracy oraz wieku kierowcy.

Francuzi zadają kolejny cios branży transportowej: Od 2017 nawet 50 euro za zgłoszenie pracownika przez internet

13-12-2016
Obowiązek zgłaszania kierowców francuskim urzędnikom wynika z obowiązującej od lipca ustawy Loi Macron. Zgodnie z wydanym pod koniec lipca rozporządzeniem zaświadczenia o oddelegowaniu kierowców (…) mają być składane francuskiemu ministerstwu pracy za pomocą platformy SIPSI (www.sipsi.travail.gouv.fr). Platforma ta już działa, lecz na razie korzystanie z niej nie jest obowiązkowe. W odniesieniu do kierowców zmieni się to od 1 stycznia 2017 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. zwrotu kosztów za nocleg kierowcy podczas zagranicznej podróży służbowej - 24 XI 2016

02-12-2016
Trybunał Konstytucyjny uznał w czwartek, 24 listopada, że przepisy o podróżach służbowych w administracji nie mogą mieć zastosowania do kierowców jeżdżących w transporcie międzynarodowym. Dzięki temu przewoźnicy zaoszczędzą ponad 2 mld zł. Na tyle szacowali kwotę potencjalnych roszczeń kierowców. Zamieszczamy Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. zwrotu kosztów za nocleg kierowcy podczas zagranicznej podróży służbowej - 24 XI 2016

Rząd chce za pomocą satelitów śledzić ciężarówki z paliwami i...

14-11-2016
Rząd chce za pomocą satelitów śledzić ciężarówki z paliwami, alkoholem i tytoniem. To ma zapewnić budżetowi przez dekadę ponad 100 mld zł dodatkowych wpływów.

Włochy: płaca minimalna dla kabotażu - formularz zgłoszenia pracownika delegowanego

02-11-2016
Na stronie  polskiego WPHI Ambasady RP w  Rzymie zamieszczono tłumaczenie Dekretu dotyczącego trybu przekazywania informacji o pracownikach delegowanych oraz informację o zasadach wypełniania formularza o delegowaniu i składania zgłoszeń.

Ustawa o TD: senatorowie chcą opinii przewoźników

19-10-2016
Przy ocenie dotyczącej dobrej reputacji przewoźników będzie brana pod uwagę opinia branżowych stowarzyszeń – to jedna z najważniejszych dla przedsiębiorców poprawek, którą przyjęto 18 października 2016 r. podczas posiedzenia senackiej Komisji Infrastruktury rozpatrującej rządowy projekt ustawy o transporcie drogowym.

Strony