TRANSPORT DROGOWY

ZMIANY USTAWY o TRANSPORCIE DROGOWYM - 2013

Projekt nowelizacji ustawy został przekazany do Senatu!. Zmiany mają dostosować USTAWĘ O TRANSPORCIE DROGOWYM do przepisów wspólnotowych, obowiązujących od 4 grudnia 2011 r. - rozporządzeń nr 1071, 1072 i 1073.

KOLEJNE ODCINKI DRÓG OBJĘTE OPŁATĄ ELEKTRONICZNĄ

Od 30 marca br. ogólnopolska sieć dróg płatnych objętych systemem e-myta powiększy się o kolejne 160 kilometrów - poinformowało biuro prasowe systemu. Płatne będą m.in. fragmenty dróg ekspresowych S7, S8, S19 oraz dróg krajowych nr 4, 7 i 79.


 

CZAS PRACY KIEROWCY

Jakie obowiązki ma kierowca wobec pracodawcy i pracodawca wobec kierowcy?

Zmiany ADR 2013 - 2015

W odróżnieniu od lat poprzednich, zmiany w przepisach ADR 2013 są stosunkowo niewielkie. Jak zwykle jest półroczny okres przejściowy: zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r., ale do 30 czerwca 2013 r. można również stosować przepisy dotychczasowe.
 

Sprawozdania roczne z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Przypominamy, że w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz.1367),

Od 12 stycznia nowe odcinki dróg włączone do systemu viaTOLL

Informujemy, że od 12 stycznia 2013 roku system elektronicznego poboru opłat viaTOLL obowiązywać będzie na sześciu nowych odcinkach dróg płatnych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów rozszerzenie obejmować będzie ok. 139,2 km dróg.

ZAŚWIADCZENIA ADR dla kierowców - ważne

Poniżej zamieszczamy wzór zaświadczenia o przeszkoleniu ADR wydawany od 01-04-2004 r., który można było wydawać do 31-12-2012 r. Zaświadczenia te mogą być nadal używane przez kierowców do końca okresu ważności!

ZAŚWIADCZENIA ADR dla kierowców - ważne

31 stycznia 2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawarł umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. (PWPW), której przedmiotem jest produkcja oraz dystrybucja blankietów zaświadczeń ADR. 

Strony