Zdrowie Kierowcy

Choroby kierowcy - Słuch

Hałas jest najpowszechniejszym zagrożeniem występującym w środowisku życia i pracy. Na stanowisku pracy kierowcy właśnie hałas emitowany przez pracujący silnik stanowi istotne zagrożenie , a także źle zabezpieczony ładunek na skrzyni pojazdu, używane urządzenia i narzędzia oraz odgłosy ruchu drogowego.

Choroby kierowcy - Wzrok

Zmysł wzroku jest jednym z ważniejszych narządów zmysłu człowieka, ponieważ dostarcza około 90% informacji o otaczającym nas świecie. Stan narządu wzroku ma zasadnicze znaczenie dla sprawnego kierowania pojazdem. Funkcje narządu wzroku istotne dla kierowcy to ostrość wzroku, widzenie stereoskopowe,  pole widzenia, rozpoznawanie barw i widzenie zmierzchowe oraz wrażliwość na olśnienie.

Choroby kierowcy - Układ ruchu

Wszystkie elementy narządu ruchu narażone są na wpływ szkodliwych czynników, które mogą doprowadzić do zaburzenia ich funkcji lub trwałego uszkodzenia. Schorzenia i dolegliwości układu mięśniowo – szkieletowego stanowią obecnie jedną z najważniejszych przyczyn niezdolności do pracy i ograniczenia aktywności zarówno zawodowej, jak i pozazawodowej.

Choroby kierowcy - Układ krążenia

Choroby układu krążenia, a w szczególności choroba niedokrwienna serca i nadciśnienie tętnicze (o nadciśnieniu tętniczym mówimy wtedy, gdy średnia arytmetyczna dwóch pomiarów ciśnienia wykonanych w pewnych odstępach czasu wynosi powyżej 140/90 mm Hg), należą do grupy chorób związanych z pracą. Środowisko pracy może wpływać na ujawnienie, przyspieszenie choroby bądź pogorszenie jej przebiegu.

CUKRZYCA - CHOROBA XXI WIEKU

Czym jest cukrzyca: to zespół chorób metabolicznych, w których dochodzi do hiperglikemii, czyli podwyższonej ilości cukru we krwi. Przyczyną cukrzycy są zaburzenia produkcji lub działania w organizmie insuliny - hormonu, który odgrywa zasadniczą rolę w metabolizmie węglowodanów.


 

CHORY KIEROWCA - ZAGROŻENIE NA DRODZE

Czy kierowca z ciężkim przeziębieniem powinien prowadzić samochód? Testy pokazują, że nie. Oszacowano, że zdolność do prowadzenia auta w takim stanie pogarsza się o około 50 proc. Szybkość reakcji osoby z symptomami poważnego przeziębienia jest gorsza niż u kogoś kto wypił cztery duże whisky.

Badania wykazały, że kierowcy z ciężkim przeziębieniem częściej nagle hamują i mają problemy z płynnym pokonywaniem zakrętów – wszystko to na skutek znacznie obniżonej orientacji w otaczającym ruchu drogowym.

Strony