Polskie Drogi

Rozszerzenie systemu viaTOLL 2015

czwartek, 11-06-2015

Zgodnie z projektem rozporządzenia już 30 czerwca 2015 roku do systemu viaTOLL przyłączonych zostanie 251 km dróg krajowych, w tym ok. 35 km autostrad oraz ok. 216 km dróg krajowych. Jest to piąte rozszerzenie systemu i obejmie następujące odcinki dróg krajowych:

1) autostradę A4 na odcinku węzeł Tarnów Północ- węzeł Dębica Wschód (35,17 km),

Autostrady przecięte bramkami: Miało być szybko i sprawnie, będzie wolno i w korku

środa, 25 marca 2015

Autostrada Wielkopolska idzie w ślady koncesjonariusza z A1 i zapowiada rozbudowę swoich bramek. Mimo że rząd mówi o systemie opłat elektronicznych.

Przychody z systemu viaTOLL przekroczyły już 4,15 mld zł i co roku rosną

środa, 25 maraca 2015

Elektroniczny system poboru opłat viaTOLL spełnił nadzieje dotyczące wielkości przychodów. Od jego uruchomienia w lipcu 2011 r. do Krajowego Funduszu Drogowego wpłynęły już ponad 4 mld zł. Sukces viaTOLL został doceniony przez kapitułę nagrody Finansista Roku 2014, która wyróżniła spółkę Kapsch Telematic Services, operatora systemu.

Drogi na 11,5 - ZMPD walczy z ograniczeniami

wtorek,03-03-2015

ZMPD walczy z ograniczeniami dla transportu drogowego. Domagamy się dopuszczenia na drogach krajowych i pozostałych głównych drogach samochodów ciężarowych o nacisku 11,5 tony na oś.

Rozszerzenie systemu viaTOLL w 2015 roku - projekt rozporządzenia już czeka

poniedziałek, 23-02-2015

Trwają prace nad projektem Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. Projekt rozporządzenia przewiduje, że 30.06.2015 roku do systemu viaTOLL przyłączonych zostanie 251 km dróg krajowych, w tym ok. 35 km autostrad oraz ok. 216 km dróg.

Ważniejsze są autostrady czy obwodnice? Jest lista dróg.

czwartek, 13-11-2014

Do 2020 r. powstanie 1770 km autostrad. W nowej perspektywie na rozbudowę mogą liczyć jednak głównie trasy ekspresowe. Autostrady są na drugim planie. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło także listę 35 obwodnic, które powstaną w pierwszej kolejności.

Już za rok możliwy pilotażowy elektroniczny pobór opłat na autostradach

poniedziałek, 20-10-2014

W przyszłe wakacje możliwe jest wdrożenie pilotażowego elektronicznego systemu poboru opłat na polskich autostradach. Pomimo zmiany na stanowisku ministra infrastruktury i rozwoju zamiar odejścia od przestarzałego, manualnego systemu poboru opłat wciąż jest aktualny. Pierwszym krokiem mogłaby być likwidacja nieczynnych jeszcze placów poborów opłat.

Nowa minister infrastruktury i rozwoju musi przygotować strategię na kolejnych 7 lat. Wśród priorytetów elektroniczny pobór opłat

piatek, 10-10-2014

Nowa minister infrastruktury i rozwoju obejmuje stanowisko w trudnym okresie przejściowym pomiędzy dwiema unijnymi perspektywami budżetowymi. Wśród najpilniejszych zadań jest rozliczenie wydatków z perspektywy 2007-2013 i strategia inwestycji na kolejnych 7 lat. Jedną z pierwszych powinno być przejście na elektroniczny system poboru opłat na autostradach.

Strony