Polskie Drogi

NIK o działaniach ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych

Liczba wypadków i ich ofiar na autostradach i drogach ekspresowych, w przeliczeniu na 1000 km długości, była w 2016 r. pięciokrotnie większa niż ogólnie na drogach publicznych. Rozwiązania prawne, organizacyjne i infrastrukturalne umożliwiają sprawne prowadzenie działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych.

UWAGA! Rumunia: ograniczenia temperaturowe od 2.08.2017 r.

Jak poinformowało Rumuńskie Stowarzyszenie Przewoźników Zarząd Dróg CNAIR w dn. 2 sierpnia 2017 r. wprowadził  tymczasowe zakazy ruchu ze względu na wysokie temperatury powietrza. Ograniczenia obowiązują w godzinach od 12.00 do 20.00  dla pojazdów powyżej 7,5 t dmc na drogach krajowych i autostradach w następujących regionach: Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, Arad, Sibiu, Alba, Bihor, Cluj, Mureș, Sălaj, Satu Mare, Maramureș and Bistrița Năsăud.

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego – kategoria I

Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej.
Kategoria I dotyczy pojazdów:
a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Polska: ograniczenia ruchu w kwietniu 2017

W związku ze zbliżającymi się okresowymi ograniczeniami ruchu na terytorium Polski przypominamy, że zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju w następujących dniach:

- 15 kwietnia 2017 roku (sobota) – od 18:00 do 22:00,
- 16 kwietnia 2017 roku (niedziela) – od 08:00 do 22:00,
- 17 kwietnia 2017 roku (poniedziałek) - od 08:00 do 22:00,
 

Rozszerzenie systemu viaTOLL 2016

14-09-2016
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 1 października 2016 roku do systemu viaTOLL przyłączonych ok. 148 km dróg krajowych, w tym 82 km autostrad oraz ok. 66 km dróg ekspresowych. Jest to dziewiąte rozszerzenie systemu i obejmie następujące odcinki dróg:

NSA: Firmy nie mogą płacić za niski standard polskich dróg

28-07-2016
NSA uwzględnił skargę kasacyjną firmy ukaranej przez Służbę Celną za przeciążenie ciężarówki. Bo inspekcja drogowa przestała za to karać. A wszyscy są równi wobec prawa. Absurdy związane z karaniem przewoźników za niedostosowanie przez Polskę sieci dróg do nacisku osi napędpowej 11.5 wreszcie przestaną obowiązywać!

NIK o niszczeniu dróg lokalnych przy budowie autostrad i dróg ekspresowych

wtorek, 07-06-2016
Drogi lokalne nie są odpowiednio chronione przed niszczeniem podczas budowy autostrad i dróg ekspresowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła do kontraktów z wykonawcami robót wymóg zawierania umów z samorządami w celu ochrony i naprawy zniszczonych dróg lokalnych.

System viaTOLL w 2015 roku dał budżetowi 1,55 miliarda złotych

czwartek, 4-02-2016
Od początku stycznia do końca grudnia 2015 roku wpływy do systemu osiągnęły poziom 1,55 mld zł, co stanowi 9,3% wzrost rok do roku i jest najlepszym wynikiem w dotychczasowej historii systemu. Podobnie jak w roku 2014, w roku 2015 odnotowano stabilny wzrost przychodów wynikający ze zwiększającego się wolumenu przewozów oraz dalszego rozszerzania sieci dróg płatnych (o 251 km w czerwcu 2015 roku).

Strony