Polskie Drogi

Polska: ograniczenia ruchu w kwietniu 2017

W związku ze zbliżającymi się okresowymi ograniczeniami ruchu na terytorium Polski przypominamy, że zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju w następujących dniach:

- 15 kwietnia 2017 roku (sobota) – od 18:00 do 22:00,
- 16 kwietnia 2017 roku (niedziela) – od 08:00 do 22:00,
- 17 kwietnia 2017 roku (poniedziałek) - od 08:00 do 22:00,
 

Rozszerzenie systemu viaTOLL 2016

14-09-2016
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 1 października 2016 roku do systemu viaTOLL przyłączonych ok. 148 km dróg krajowych, w tym 82 km autostrad oraz ok. 66 km dróg ekspresowych. Jest to dziewiąte rozszerzenie systemu i obejmie następujące odcinki dróg:

NSA: Firmy nie mogą płacić za niski standard polskich dróg

28-07-2016
NSA uwzględnił skargę kasacyjną firmy ukaranej przez Służbę Celną za przeciążenie ciężarówki. Bo inspekcja drogowa przestała za to karać. A wszyscy są równi wobec prawa. Absurdy związane z karaniem przewoźników za niedostosowanie przez Polskę sieci dróg do nacisku osi napędpowej 11.5 wreszcie przestaną obowiązywać!

NIK o niszczeniu dróg lokalnych przy budowie autostrad i dróg ekspresowych

wtorek, 07-06-2016
Drogi lokalne nie są odpowiednio chronione przed niszczeniem podczas budowy autostrad i dróg ekspresowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła do kontraktów z wykonawcami robót wymóg zawierania umów z samorządami w celu ochrony i naprawy zniszczonych dróg lokalnych.

System viaTOLL w 2015 roku dał budżetowi 1,55 miliarda złotych

czwartek, 4-02-2016
Od początku stycznia do końca grudnia 2015 roku wpływy do systemu osiągnęły poziom 1,55 mld zł, co stanowi 9,3% wzrost rok do roku i jest najlepszym wynikiem w dotychczasowej historii systemu. Podobnie jak w roku 2014, w roku 2015 odnotowano stabilny wzrost przychodów wynikający ze zwiększającego się wolumenu przewozów oraz dalszego rozszerzania sieci dróg płatnych (o 251 km w czerwcu 2015 roku).

Do 2020 r. udział transportu drogowego w przewozach wzrośnie do 82 procent. A co z drogami?

czwartek, 4-02-2016
Udział transportu drogowego w całym transporcie w Polsce wynosi 80 proc. W 2020 roku jego udział ma wzrosnąć do 82 proc. - wynika z danych PwC i Oxford Economics. Największym wyzwaniem jest poprawa przepustowości dróg. W kolejnych latach dzięki środkom z budżetu UE i krajowego Polska stanie się placem budowy. Firmy budowlane od dawna przygotowują się do nowej perspektywy.

Polska ma trzy lata opóźnienia we wdrażaniu europejskiego systemu poboru opłat drogowych

piątek, 27.11.2015
W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska wezwała Polskę do dostosowania przepisów dotyczących definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej. Polska ma już trzyletnie opóźnienie we wdrażaniu ujednoliconego systemu poboru opłat drogowych w krajach UE (EETS). To rozwiązanie umożliwiłoby przewoźnikom uiszczanie opłat za pomocą jednego urządzenia pokładowego.

NIK o materiałach wybuchowych

czwrtek, 02-07-2015

Ryzyko przedostania się materiałów wybuchowych w niepowołane ręce, np. grup przestępczych, jest całkiem realne, bo funkcjonariusze policji i służb nie mogą skutecznie śledzić materiałów wybuchowych, gdyż urzędnicy nie wdrożyli na czas unijnych przepisów, uruchamiających elektroniczny system monitorowania. Urzędnicy zaniedbali również obowiązek szczegółowego wytyczania tras dla transportów i w efekcie samochody z niebezpiecznymi ładunkami mogą przejeżdżać np. przez centra miast.

Strony