TRANSPORT DROGOWY

Austria - kabotaż i delegowanie

Informujemy, że zgodnie z naszą wiedzą na dzień dzisiejszy tj. 28.12.2016 r. jedynie wykonywanie  przewozów kabotażowych obliguje przedsiębiorców do spełnienia dodatkowych wymagań dotyczących płacy minimalnej i  zasad delegowania. W przypadku pojawienia się dodatkowych  informacji  w powyższych kwestiach będziemy informować na bieżąco. W treści znajdziecie Państwo szczegóły dotyczące płacy minimalnej na terenie Austrii.

Wizy dla obywateli państw III - przewozy na terytorium Niemiec

14-11-2016
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości wykonywania przewozów na terenie Niemiec przez kierowców, obywateli państw nienależących do UE, ZMPD informuje, że wystąpiło ze stosowanym zapytaniem do ambasady Niemiec .

ZMPD nie zgadza się na lekceważenie polskich przewoźników

17-09-2016
Skandaliczna wypowiedź Ministra!  W nawiązaniu do wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego udzielonej w programie "Salon Polityczny Trójki" Programu Trzeciego Polskiego Radia w sprawie Calais ZMPD wydało oświadczenie.

Węgry: płaca minimalna NIE dla transportu

18-08-2016
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Budapeszcie informuje, że wobec zastrzeżeń zgłaszanych przez organizacje i stowarzyszenia transportowe, jak również rozbieżność stanowisk węgierskiego Ministerstwa Gospodarki Narodowej i m.in. Stałego Przedstawicielstwa Węgier przy UE w Brukseli, na temat objęcia zagranicznych firm transportowych zakresem przedmiotowym węgierskich regulacji o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (wdrożenie dyrektywy 2014/67/UE oraz 96/71/WE) – w tym obowiązkiem raportowania przypadków delegowania pracowników, WPHI Ambasady RP w Budapeszcie ponownie zwrócił się do węgierskiego MGN o zajęcie stanowiska w przedmiotowej kwestii.

Węgry: płaca minimalna - szczegóły

11-08-2016
Przekazujemy informację z 10 sierpnia od Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Budapeszcie.

Wspólny sprzeciw wobec dyrektywy o delegowaniu pracowników - ZMPD

wtorek, 07-06-2016
Na spotkaniu przedstawicieli dwóch ministerstw oraz organizacji pracodawców, które odbyło się 6 czerwca 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, obydwie strony przedstawiły to samo stanowisko w sprawie dyrektywy o delegowaniu – kierowcy są pracownikami mobilnymi i powinni być wyłączeni z jej zapisów.

PROTEST PRZEWOŹNIKÓW: 31 maja, Warszawa

Wobec braku satysfakcjonującej reakcji na narzucanie polskim przedsiębiorcom zagranicznych przepisów o płacy minimalnej, ZMPD organizuje protest.

Spotkajmy się 31 maja b.r. przed Ambasadą Republiki Francuskiej oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie i zamanifestujmy swój sprzeciw.
Zbiórka protestujących o godzinie 9.00 na parkingu przy Hali Torwaru,
ul. Łazienkowska

WĘGRY - informacja dla TIR w zakresie przepisów drogowych i wyposażenia pojazdów

02.05.2016
Tutaj znajdziesz potrzebne informacje dotyczace transportu drogowego na terenie Węgier.

Strony