TRANSPORT DROGOWY

Odpoczynki regularne tygodniowe 45 godzinne - zakaz w Holandii

Holandia- kary za odpoczynek w kabinie. Inspekcja Środowiska Naturalnego i Transportu (Inspectie Leefomgeving en Transport) w Holandii nadzoruje przestrzeganie zakazu odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu.

Trzeba zmienić zasady podziału i wydawania zezwoleń – postuluje ZMPD

ZMPD domaga się usprawnienia systemu wydawania zezwoleń międzynarodowych. Prezes Jan Buczek zaprosił na 16 stycznia 2018 r. do dyskusji na ten temat prezesów stowarzyszeń przewoźników, których członkowie wykonują najwięcej przewozów na wschód.

KREPTD – Uruchomienie rejestru przewoźników.

„GITD uruchomił Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) Główny Inspektorat Transportu Drogowego zakończył pracę nad podstawową wersją Systemu Teleinformatycznego „KREPTD”, dedykowanego do obsługi Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, który – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz.  U. z 2016 r. poz. 1935) – ma zostać uruchomiony w dniu 30 listopada 2017 r.

Zmiana instrukcji pisemnych ADR od 1 lipca 2017!

Od 1 lipca 2017 roku w przewozach ADR (towary niebezpieczne) zostały wprowadzone zmiany. Między innymi została zmieniona pisemna instrukcja dla kierowcy.

Wzrost stawek ubezpieczenia OC - wyjaśnienia KNF

Wzrost stawek ubezpieczenia OC był w ostatnim czasie przedmiotem kilku interwencji ZMPD. Jedno z pism zostało skierowane przez Zrzeszenie do Komisji Nadzoru Finansowego.

SENT - 55 tys. kontroli przewozu towarów wrażliwych

Po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących przewozu towarów wrażliwych funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili w całym kraju ponad 55 tys. kontroli. Najwięcej nieprawidłowości zostało wykrytych przy przewozie paliw, udaremniony został też wwóz papierosów bez znaków akcyzy.

Austria: nowy druk ZKO 3-T

Aktualizacja na dzień 02.06.2017 r.
1 czerwca br. weszła w życie nowelizacja austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego. Dla transportu międzynarodowego wprowadzono następujące ułatwienia:

Austria: ułatwienia w delegowaniu

Obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. ustawa o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego  (LSD-BG) została znowelizowana w częściach odnoszących się do pracowników delegowanych w transporcie międzynarodowym. Ze względu na specyfikę branży wprowadzono szereg korzystnych zmian.

Strony