TRANSPORT DROGOWY

Austria: nowy druk ZKO 3-T

Aktualizacja na dzień 02.06.2017 r.
1 czerwca br. weszła w życie nowelizacja austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego. Dla transportu międzynarodowego wprowadzono następujące ułatwienia:

Austria: ułatwienia w delegowaniu

Obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. ustawa o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego  (LSD-BG) została znowelizowana w częściach odnoszących się do pracowników delegowanych w transporcie międzynarodowym. Ze względu na specyfikę branży wprowadzono szereg korzystnych zmian.

Uwaga! Niemcy: kary za odbiór odpoczynku tygodniowego w kabinie od 25 maja 2017 r.

31 marca 2016 r. niemiecki parlament zadecydował, że odbiór odpoczynku tygodniowego regularnego w kabinie pojazdu będzie w Niemczech karany.

Wiceminister Jerzy Szmit z przewoźnikami drogowymi o najważniejszych sprawach branży

28 marca 2017 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit spotkał się z przedstawicielami organizacji zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych. W spotkaniu zorganizowanym w siedzibie MIB uczestniczył też dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Bogdan Oleksiak.

Uwaga: karty do tachografów ze skróconym terminem ważności

Kolejne problemy z kartami kierowców. W związku z zarejestrowanym błędem certyfikatu cyfrowego na kartach do tachografu skutkującym skróceniem terminu ważności wydanych kart odnotowane zostały przypadki, że karta zostaje uznana przez tachograf za nieważną szybciej, niż to wynika z informacji na niej nadrukowanej. Kto jest odpowiedzialny za takie niedopatrzenie, służby kontrolne w całej Europie będą z tego powodu nakładały wysokie kary na przewoźników!

Placa minimalna w Austrii - informacje po spotkaniu z oraganami administracyjnymi

17.02.2017
We wtorek 14 lutego 2017 odbyła się konferencja, spotkanie robocze Zrzeszenia Austriackich Spedytorów i Firm Transportowych z przedstawicielami austriackich organów administracyjnych, w której braliśmy czynny udział. Obecni byli przedstawiciele Ministerstwa d/s Socjalnych, Policja Gospodarcza i Finansowa.

PROBLEMY PRZEWOŹNIKÓW DREWNA - DŁUŻYCY

Ponownie powócił problem w zakresie przewozu drewna dłużycowego przy zastosoawaniu przyczep typu DOLL, Glogerr. W związku ze wzmożonymi kontrolami drogowymi na terenie województwa podkarpackiego przez Policję, w wyniku których zatrzymywane są dowody rejestracyjne i wydawane zakazy dalszej jazdy przwoźnicy podjęli szereg działań w celu uregulowania tego problemu.

Delegowanie kierowców - TLN i ZMPD jednym głosem o delegowaniu pracowników

Przedstawiciele holenderskiego związku przewoźników TLN spotkali się 25 stycznia 2017 r. z przedstawicielami Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Podczas dyskusji poruszono kwestie związane z dyrektywą Parlamentu Europejskiego o delegowaniu pracowników.

Strony