TRANSPORT DROGOWY

KREPTD – Uruchomienie rejestru przewoźników.

„GITD uruchomił Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) Główny Inspektorat Transportu Drogowego zakończył pracę nad podstawową wersją Systemu Teleinformatycznego „KREPTD”, dedykowanego do obsługi Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, który – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz.  U. z 2016 r. poz. 1935) – ma zostać uruchomiony w dniu 30 listopada 2017 r.

Zmiana instrukcji pisemnych ADR od 1 lipca 2017!

Od 1 lipca 2017 roku w przewozach ADR (towary niebezpieczne) zostały wprowadzone zmiany. Między innymi została zmieniona pisemna instrukcja dla kierowcy.

Wzrost stawek ubezpieczenia OC - wyjaśnienia KNF

Wzrost stawek ubezpieczenia OC był w ostatnim czasie przedmiotem kilku interwencji ZMPD. Jedno z pism zostało skierowane przez Zrzeszenie do Komisji Nadzoru Finansowego.

SENT - 55 tys. kontroli przewozu towarów wrażliwych

Po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących przewozu towarów wrażliwych funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili w całym kraju ponad 55 tys. kontroli. Najwięcej nieprawidłowości zostało wykrytych przy przewozie paliw, udaremniony został też wwóz papierosów bez znaków akcyzy.

Austria: nowy druk ZKO 3-T

Aktualizacja na dzień 02.06.2017 r.
1 czerwca br. weszła w życie nowelizacja austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego. Dla transportu międzynarodowego wprowadzono następujące ułatwienia:

Austria: ułatwienia w delegowaniu

Obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. ustawa o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego  (LSD-BG) została znowelizowana w częściach odnoszących się do pracowników delegowanych w transporcie międzynarodowym. Ze względu na specyfikę branży wprowadzono szereg korzystnych zmian.

Uwaga! Niemcy: kary za odbiór odpoczynku tygodniowego w kabinie od 25 maja 2017 r.

31 marca 2016 r. niemiecki parlament zadecydował, że odbiór odpoczynku tygodniowego regularnego w kabinie pojazdu będzie w Niemczech karany.

Wiceminister Jerzy Szmit z przewoźnikami drogowymi o najważniejszych sprawach branży

28 marca 2017 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit spotkał się z przedstawicielami organizacji zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych. W spotkaniu zorganizowanym w siedzibie MIB uczestniczył też dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Bogdan Oleksiak.

Strony