Przepisy

50 km za dużo - zabiorą prawo jazdy na 3 miesiące

poniedziałek, 06-04-2015

3 kwietnia 2015 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Jedna ze zmian przewiduje, że kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o minimum 50 km/h w obszarze zabudowanym stracą prawo jazdy na trzy miesiące.

Czas UTC w tachografie cyfrowym a przekroczenie limitów jazdy

środa, 25 marca 2015

Aktywności kierowcy prowadzącego pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy są rejestrowane w czasie UTC. Jednak analizowane są na podstawie czasu kraju, w którym odbywa się kontrola. Dzięki temu kierowca może uniknąć kary.

Wypłata ekwiwalentu za podróże służbowe

wtorek, 17-03-2015

Kierowca nie może domagać się od pracodawcy ryczałtu za nocleg w pojeździe, jeżeli pobierał dodatek do wynagrodzenia pokrywający wydatki związane z noclegiem za granicą. Taki wyrok wydał gdański sąd apelacyjny.

Kara dla przewoźnika po zebraniu rzetelnych dowodów - ciekawy wyrok WSA

wtorek, 17-03-2015

Główny inspektorat transportu drogowego może przekazać wojewódzkiemu inspektoratowi sprawę ukarania przewoźnika do ponownego rozpatrzenia, jeśli zabrakło kluczowych dowodów, np. przesłuchania zarządzającego transportem.

Powstanie elektroniczny rejestr przedsiębiorców transportu drogowego

sobota, 07-03-2015

Rejestr powstanie na bazie rejestrów funkcjonujących już w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (GITD), ewidencji prowadzonych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu. Celem nowelizacji ustawy o transporcie drogowym jest wdrożenie przepisów UE. Projekt znajduje się obecnie w konsultacjach publicznych.

Nie będzie trzeba okazywać zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu

środa, 18-02-2015

Od 2 marca 2015 r. dojdzie nowe odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 561/2006. Ponadto wreszcie zostanie ujednolicona kwestia kontroli wpisów manualnych na kartę kierowcy lub odręcznych na wykresówkę.

Stanowisko BPiRD KGP, poparte opinią prawną Biura Prawnego KGP, dotyczące obowiązku kierowania wniosku o ukaranie do sądu

wtorek, 27-01-2015

Postępowanie w sprawach o wykroczenia oparte jest m.in. na zasadzie celowości pozwalającej na ocenę, czy konieczne jest wniesienie do sądu wniosku o ukaranie, czy też za wystarczające można byłoby uznać zastosowanie wobec sprawcy wykroczenia pozakarnych środków oddziaływania. Tym samym, funkcjonariusz Policji w każdym przypadku zobowiązany jest podjąć decyzję, co do trybu postępowania wobec sprawcy wykroczenia.

Niemcy: stawka minimalna w transporcie - PODSUMOWANIE - stan na 9 stycznia 2015 r.

piątek, 09-01-2015

Zgodnie z informacjami uzyskanymi dotychczas (do dnia 9 stycznia 2015 r.) od niemieckiej administracji celnej oraz niemieckiego ministerstwa pracy, nowy przepis ma zastosowanie do zagranicznych operatorów transportu wykonujących działalność transportową na terytorium Niemiec (kabotaż, międzynarodowe operacje transportowe do i z Niemiec, tranzyt - komunikaty ZMPD z dnia 19 i 23 grudnia 2014 r.).

Strony